top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

 

Rockroth Oy

 

Rekisteriä koskevissa asioissa yhteys henkilöön:

Andreas Stenroth

andreas.stenroth(at)rockroth.com

+358 40 487 2590

 

2. Rekisteröidyt

 

Rockroth Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat jotka ovat pyytäneet tarjousta palveluistamme, sekä Rockroth Oy:n uutiskirjeen tilaajat. Verkkosivuston käyttäjät.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tilausten ja toimeksiantojen hoitamiseksi, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

4. Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden tekemiseksi. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten on mahdollista rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakassuhteen nojalla.

 

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Nimi

Yritys ja sen yhteystiedot

Osoite      

Sähköposti

Puhelinnumero  

Työtehtävä/rooli

Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista   

IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Rockroth Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti kahden vuoden ajan viimeisen tarjouksen tai laskun lähettämisestä.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Verkkosivuston kävijoiden tietoja käsitellään kaksi vuotta

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Rockroth Oy käyttää Google Drive, Dropbox -pilvipalveluita. Tällöin on mahdollista, että henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella.

 

Google LLC tietosuojaseloste, Dropbox Inc tietosuojaseloste, EU–U.S. Privacy Shield -ohjelman puitteissa, joten tietojen siirto on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti laillista ja tietosuojan taso on varmistettu: EU–U.S. Privacy Shield -ohjelma

 

Google LLC kryptaa eli salaa tiedot, olivat ne sen hallussa sitten missä tahansa. Dropbox käyttää muun muassa kaksivaiheista varmistusta ja tiedostojen kryptausta sekä hälytystä, kun uusi laite tai sovellus yhdistetään käyttäjän tiliin.

 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

11. Rekisterin suojauksen perusteet

 

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rockroth Oy käyttää SSL salausta (Secure Sockets Layer). SSL-salaus (https) on suunniteltu tekemään siirrettävistä tiedoista lukukelvottomia muille kuin meille.

 

Paperilla olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jossa on palovaroittimet.

 

12. Evästeet

 

Mikä on eväste?

 

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

 

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

 

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua, Facebook Custom Audience Pixel-palvelua, Hotjar -ruudun käyttäytymisen nauhoittamispalvelu ja Tawk.to live chat rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin ja Facebookin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Hotjar ja Tawk.to säilyttävät datan EU alueella olevilla palvelimilla.

 

Evästeiden käytön estäminen

 

Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: andreas.stenroth(at)rockroth.com

 

Tarkastusoikeus

 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

Suostumuksen peruuttaminen

 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

bottom of page